Det vackraste i värden är skönheten, barnen och den fred vi vill. Den som räcker till alla människor – när vi väljer den.

Det behöver vår omsorg och noggranna omvårdnad. Freden behöver vi också leva i varje dag, i varje stund om vi skall få den. Freden säger både nej och den säger ja. Den får liv endast när den lever inne i människan, i tillräckligt många människor. Den föds i var och en och den blommar stillsamt. När vi tror på den tillräckligt mycket så öppnar den sina blad, sin famn och låter oss vila i den och växa igenom den. Freden vill inga segrar, den vill vår storhet. Den storhet som blir till genom att inte vilja mer än vad vår växtmiljö och våra relationer mår bra av, då lever det som räcker till många och freden får genom det sin näring.

Freden bor inne längst in i våra hjärtan, inne i vår kropp men också i vår själs hjärta. Hon – Freden Frida – hon finns i oss alla. Vi vill henne. Ändå tränar vi varandra till att handla så att vi till sist förgör henne.

Nu i den här vresiga tiden kanske vi förstår att det i stället är noggrannhet i delar och detaljer i varje dag, som gör att freden slår rot? Kriget startade inte nu, det startade långt bort på vägen när fredens delar och komponenter fick bli oviktiga fast de var de pusselbitar som höll ihop fredens viktiga relationella väv.

Livets livsmiljö – Klimatet i, på och runt jorden. Klimatet mellan människor. Klimatet mellan människan och vår natur.

Livets plattform – Freden.

Naturens skönhet i midsommartid. Bild från Hassela, Hälsingland midsommar 2021 – Sverige

Om liv är viktigt och om olikas liv är viktigt så leder det oss inte till krig. Hur kan det komma sig att vi trodde att vi bara kunde heja på oss själva och tänka att den andre han får sköta sig själv. Varför fick vi inte upprusta, förstå och omvårda den matematiken igen i skolan, den som barnen har medfött och som riktigt små har tillgång till men som sedan på väg mot vuxenvärlden tränas bort. Matematiken som påvisar att en relationsbalans behöver bestå mellan människor och mellan allt som lever på jorden för att livsförutsättningarna skall skyddas. Den kan slitas på en del men Relationsbalansen behöver vara så pass reselient, viktig och kompetent så att när den utmanas så kan den återhämta sig snabbt igen. Större grepp än så skall en människa aldrig ta, vi gör annars oss själva illa till slut.

Jag tror att jag vill bli mattelärare nu. Mattelärare i ”livsmatematik” eller beteendematematik. Ett svårt men roligt ämne där är 1+1 också = 2 men både 10-9 och 10-10 = 0. Klurig men självklar;).

Det är så bra att den nya läroplanen som kommer 1 juli i år LGR22 innehåller ett stort kunskaps block om relationer, samlevnad och samtycke. Det blir nu äntligen till ett riktigt ämne, ett tvärvetenskapligt ämne. Relationer bygger på en formel av sanning, relationer i balans bär freden i sin hand och den bär också klimatet och hälsan i sin vackra varma kupade hand. I skolans värld är nu äntligen möjligt att skapa förutsättningar för ett samhällsklimat i balans. Det är vår skyldighet att nu där lägga tid för att stödja den nya utvecklingen som kan byggas därifrån i barnens värld i skolans rum. Bygga långt innan ”första och andra ledets psykiatri” och långt innan ”kriminalitetens” början. Stärka det sunda, kloka, friska hela som bor i varje unge i varje barn och i varje ungdom.

Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-relationer.

Helen Keller

Dagarna går och vreden och striden består, består på vissa eller många håll i världen 2022. Samtidigt växer freden så stort och snabbt på flera håll och vi står vid en tipping point där vi nu som helhet och mänsklighet skall visa om livet är viktigt nog att skydda.

  • Skydda livet och freden med stora gemensamma handlingar. Men också skydda genom genom egen fred, genom stilla val, genom det du i tystnad är och gör.
  • Stödja och skydda freden genom aktiv beslutsam, sensibel och tydlig handling som stödjer goda relationers flöde, för liv på jorden.
  • Stödja freden genom handlingar som säger stop till det som inte fungerar eller det som gör illa, det som kränker.
  • Men de stoppen som i längden fungerar sätter man endast från hjärtat. Det heter bestämdhet och är beslutsamhet bortom vreden när man vill säga stop men därmed inte bli den samme som fienden, en hatande människa full av krigets vrede.

Just nu pågår ett krig i Europa mellan Ukraina och Ryssland och det har hänt något, nu när det kommer nära oss och också en farlig gräns in till ett 3e världskrig: En bestämdhet och beslutsamhet vaknar. En synlig god revolution i handlingar och statement som ledare inte fullt ut kan hindra eller blockera. Just så verkar delar av världen agera nu.

Medan andra tycker att vi skall sätta hårt mot hårt. Svara med det samma. Det samma som vi inte vill ha. Som om våldsamma handlingar inte är våldsamma om de kommer ur en önskan om fred? Våld – föder våld – föder våld. Det är ingen ny sanning utan en evighetens sanning, den om människan och hennes psyke, hennes känsloliv som styr hjärnans tankeliv och som styr hennes omedvetna och medvetna handlingar eller det hon med sin tystnad påverkar, negativt eller positivt. Våldsamma tankar föder våldsamma handlingar. Intryckt och ihoptryckt vrede blir till slut utåtriktad och exploderar förr eller senare. Hat förstärker våldet. Hatet börjar med föraktet. Föraktet startar i värderingen av dig själv (motor 1) som blir till värderingar av de andra ( motor nr 2), tyckanden och kommentarer som blir till en negativ spiral. Sociala medier bland annat (motor nr 3) och bränslet vår litenhet och rädslan för att inte få vara en del av det gemensamma.

Bestämdhet som har en koppling in till vår innersta kompass föder inte våld, den säger bara STOP. Ett riktigt och bestämt konkret STOP. Den har ingen motkraft utan är beslutsam och föder därmed motståndet på samma sätt som kamp mot som kommer ur fear och vi och dom. Aktivism kan ske utan kamp och med en riktig kraft därav. En kraft som knappt går att värja sig mot.

Fredens duva flyger dit den ska om du gör din del

Nu behöver vi känna i hjärtat att freden finns i oss och att den finns både i det ryska och det ukrainska folket och i alla de människor som skall föra tillbaka freden in i Europa igen. Den kommer inte av sig själv den kommer när vi är tillräckligt många som kan hålla fredens frid och hoppfullhet levande. Hålla den i oss och också bestämt sända den bort till det land och de platser som behöver den. Det kan man göra på olika sätt utifrån vad man själv förmår och vilka tekniker och magier man tror på. Det finns många plan att jobba på och just nu behöver allas fredliga tankar, handlingar, affirmationer och böner sändas ut i världen. Vi behöver hoppa, chansa och pröva allt vi kan och vet nu, för tänk om bönen och tanken fungerar?

Aktiv intutiv handling gör skillnad – en levande saga

Att fullfölja impulsen som dyker upp och vill ha uppmärksamhet. Den som känns i maggropen och gör en glad. Den impulsen har ofta livet i sig.

På den skola jag stödjer i sitt förändrande arbete in i framtiden, så finns där en lärare som när kriget är ett faktum, direkt väljer att låta klassen ge näring och fokus till tilliten och freden genom att måla teckningar/tavlor som är freden och som är till freden. De sätter upp dem i matsalen som fyller en hel vägg och man blir helt varm när man ser dem. Man behöver verkligen titta på målningarna var dag för att klara av att tro och känna hopp att freden finns kvar och att den skall segra även denna gång.

Fredsduvor målade av barn på en skola i Sverige. Tavlor till freden och till barnen i Ukraina.

En gosse i klassen säger när de målat: ”skall vi inte också skicka bilderna – fredsduvorna – till Ukraina”?

…vilket många tycker är en bra idé så de följer idén och de sänder en hälsning samt bilder på fredsduvorna till en FB sida för en skola i Kiev/Ukraina: ”Här kommer freden till er. Säg till om det är något som vi kan hjälpa er med”. Ungefär så skrev de. De gjorde något. Det gjorde det lilla och det enkla som blev till det stora som räddade och tryggade liv. De sände hopp och mänsklighet. Den bor i hjärtat i människan. De var inte snåla utan de gjorde: tänkte, kände, ville och valde. Ur hjärtat – vår kompass som vet vad vi kan, bör och vill göra.

8 dagar senare så står en familj från Ukraina i det lilla samhället i Sverige och knackar på dörren och på dagen efter (måndagen för två veckor sedan) så börjar en Ukrainsk tonårig flicka på den skolan som sände fredsduvorna. Hennes familj är från hjärtat emottagna både i familjen hos läraren och på skolan. 1 handling, 1 bild som sänds in till en FB grupp mitt i kriget gör att ett barn hittar sin skolform, den samma som i Ukraina, men nu i en Svensk liten stad. 8 dgr tog resan från kriget till freden. En förmiddag tog det för barnen att måla tavlorna.

Familjen tog riktning på den lilla staden i Sverige. Hoppet var kartan för resan. Familjen fick ett hem och en skola där de nu kan återhämta sig och så hoppas vi förstås från hela vårt hjärta att de skall få återförenas också med sin pappa/man inom en snar framtid.

  • Att verka från hjärtat och handla/göra.
  • Att vara stilla och sända lugn i den miljö man är i.
  • Att fortsätta tro på människan och hennes godhet.
  • Att bestämt säga stopp när saker är fel, utan att hata eller förakta.

Kraftfullt varande

Att vara snäll det är inget mesigt varande utan det är ett kraftfullt varande, det är grunden för fred. Att göra och att verka med omsorg om sig själv och om det/den man möter. Att göra det lilla eller det stora som man kan. Sådant varande önskar nästan alla just nu i Europa. Samtidigt så har en del svårt för ord som; snäll, omtänksam, hjälpsam och tanken om att verka från hjärtat. Det har fått en stämpel på sig som ett mesigt och klent varande. Omsorg och vänlighet ses som kvinnligt och känsligt och ibland såsom svagt. Svagt kan det aldrig vara eftersom det är grunden för liv. Grunden för fred. Grunden för liv och för fred är stark, stark men också bräcklig. Numera förstår fler och fler människor att det är den känsligheten, lyhördhet och kännandet i oss som vet vad omsorg om liv på jorden behöver. Det centrala för vår överlevnad som planet och enhet. Så låt dem träda fram och ta stor plats nu de som är känsliga och vänliga, ty det är just de som startar insamlingar och det är de som sänder iväg bilder till Ukraina som startar en resa för en flicka ut ur kriget och in i freden i en skola i ett annat land som ger henne möjlighet att andas och vila en stund.

Det är de som städar upp när det ovänliga egocentriska skapat kaos på jorden. Det är det vänliga och omtänksamma som är det trendiga idag. Äntligen så har vi bestämt oss för det vi – väldigt många kvinnor, många män och hen – som vill hoppa av striden, kampen och vredens väg och kliva in i vänligheten och beslutsamhetens väg, den som bor längst in i varje människas hjärta. Där är det klart roligare, lugnt och fartfyllt att vara. Att vara snäll och vänlig är också att vara väldig bestämt lyhörd för när ett stopp skall till och när också omvårdnad om oss själva behöver sin tid.

Fredskonferens i Reykjavik september 2019. Grandmother Mary Grant, Irland, talar till freden

Omsorg om liv

Omsorg för det som lever och dem som behöver – Det som många kvinnor i alla tider har värnat och vurmat för och som tidigare varit placerat långt bak i leden men nu träder fram i en rasande takt upp på balustraderna, in i etern och ut i trädtopparna. Att omsorg om liv och relationer är urviktigt och att det är livets överlevnadstråd.

FREDENS BRÄNSLE: Att verka från hjärtat och handla/göra. Att vara stilla och sända lugn i den miljö man är i. Att fortsätta tro på människan och hennes godhet. Att låta vänligheten och bestämdheten vara levande i oss och ta plats utanför oss. Att vårt Civil Kurage får leva genom oss var dag.

Här ligger jag i fredens fågelbo 2017. I ett av flera som finns på några platser i världen. Ett bo där fredens fågel kan lägga sina ägg. Där man kan ligga och meditera och hitta frid/fred i sig själv. Detta fågelbo finns i Toscana hos Katriona Munthe. Formgivet av Italienske konstnären Michele Iodice och fulländat skapat av människors händer som flätat in fredens grenar till ett bo. Christine Persson med flera har också skapat ett likadant i Skåne – Brantevik – en gång i tiden. Av någon gammaldags anledning så har just det boet i Skåne hamnat på undantag sedan en tid tillbaka, men det kan ju vara klokt att finna en skyddad plats för vinden där och bygga upp fredens bo i Sverige igen? Fred behöver omvårdnad, närvaro och fokus från oss människor, så även ett fredens bo. Freden sköter sig inte självt den kommer ur människans innersta önskan om en fredlig härlig miljö och värld att leva i.

Att hata och skicka elaka ord på sociala medier gör ingen fred större utan det blir vreden som växer och den är farlig. Att växa beslutsamheten det är något helt annat. Då handlar man från hjärtats maggrop med det som är rätt och etiskt riktigt. Det är riktigt kraftfullt och det sätter stopp för krig och kränkningar klart snabbare än hatet och föraktets väg.

NATO är inte vägen till fred i världen. Jag är starkt FÖR att hela Europa skall vara kloka nog och förtida och gå ur alla kluster och fritt stå tillsammans som en tredje yta så att polariseringen tappar fästet i människor, länder och historien. Vi och Dom – ingen bra titel på en hit…

Polariseringen öst – Väst gör att det dallrar så i manshcetterna oavsett vad vi väljer och att vi helt plötsligt kan vara invalda till att ligga i händerna på en nervig ledare som vill ta gemenskapen ut ur demokratin. Att ha två polariteter som är så olika är en farlig väg i vår nutid. När världen fortfarande trodde på den militanta vägen var det ett val som många trodde på: Öst mot Väst. Men oj så fel. Nu förstår fler och fler att det inte är storheten som styr länder utan litenheten och den går inte att skrämma till tystnad på samma sätt som förr (eller aldrig).

Fridfullt stilla rent vatten i Gallokksjön i Jokkmokk där så skall förbli fridfullt i evighet så livet kan få kraft och näring därur.

Det kan aldrig blir någon som vinner när man väljer ngt MOT ngt annat. Den enda vägen att utveckla mänsklighetens vistelse på jorden på är att välja fred var dag i varje handling. Att verka FÖR det som skall stödja allt liv på jorden, ty det som stödjer andras liv på jorden och allt levande på jorden stödjer även ditt, mitt och människans liv på jorden. Allt allt hänger samman i en lång lång guldtråd, där relationen mellan allt beror av varandra, det vet människan egentligen. Storheten i oss vet att vi är små vackra pärlor just på denna tråd; vårens frö, säden på åkern, träden, vinden/luften, barnen, djuren, människan – ja allt som lever har en relation med vart annat och just den vetskapen och kunskapen behöver nu ligga överst på våra agendor och på beslutens bord. Att omsorgen om liv på jorden och vilka förutsättningar liv på jorden behöver skall få vara centralt i alla utbildningar och i allt samhällsbygge det är en nödvändighet, annat mindre än det förgör vårt gemensamma jordeliv.

Stor vrede börjar i det lilla. När vi skapar obalans i det lilla och inte lever genom en resilienskompetens som vet att balans och möjlighet till återhämtning i ett system är väsentligt för ett systems utveckling. Då är och förblir vi förlorade. Storheten i oss vet men litenheten har glömt.

När allt vårt fokus läggs i beslutsamhetens korg om att vi skall ha fred i Europa och i världen.
Då sker det mirakel och freden tippar ut tron på krigets och våldets makt ur människans medvetande. Det har skett i alla krig att tillslut så vinner fredens bestämdhet över krigets rädda våldsamma röst.

Att det behövs just en viss mängd människor som fokuserar på freden samtidigt, som inte går med in i krigets led och följer ledare som vill ha mera och på bekostnad av andra, det vet vi. Att vi med bestämdhet och med hjärtat väljer freden just nu, det kan vi. I varje handling och i varje tanke kan vi det och vi kan sända det ända bort och in till det ryska folket.

Freden behöver att vi avstår och att vi medvetet väljer

Denna fred vi vill nu, den ber oss också om att utan gnäll avstå en hel del konsumtion och begär som vi haft. Det vi vet nu är att vi bara klarar freden om vi kan stärka vår livskonst genom att öka vår förmåga att leva rikare enklare. Vi kommer att behöver träda över till ett nytt livssystem som bär oss människor och naturen bättre och som gör oss hållbart rikare som människor, på annat sätt än den konsumtion som söndrar relationer och liv på jorden. Det är jakten på material och medel att föda det vi egentligen inte behöver som leder till krig. Vi kommer att fortsätta ha det bra och bättre med ett förändrat livsbeteende, men på ett annat sätt än vi är vana.

Allt hänger samman i olika lager och håller ihop livets tråd och väv runt jorden.Konstnär: Eike Eischholz

Från följare till medskapare

Jag tror inte att det är en person som väljer fred ej heller kriget. Det är allt och alla runt omkring exentriska ledare som gör skillnaden. Utan följare ingen ledare. Utan följare kan bråket inte eskalera. Det är ett VI som startar krig om än en ledare leder som pekar ut riktningen. Det är inte en person som väljer utan många tillsammans som väljer att tillhöra det ena eller det andra. Det är ledarskap som sätter formen. Vilka ledare vill vi ha? Hur stödjer vi från barna åren de kvaliteter som hos de unga utvecklar ledare och medskapare (inte följare) som för utvecklingen mer genuint framåt och som får freden att landa i jordens bo.

Människor som inte ger upp utan tror på fred mellan människor och länder gör freden möjlig. Människor som ger den kraft, fokus, näring och också klarar av att leva utan förakt, litenhet och den rädsla som är grunden till alla övergrepp på mark och människor som sker över jorden, i stort och i litet.

Det börjar hos dig själv att vilja med hjärtat ge stöd för freden, lugnet, tilliten – acceptansen. Det börjar med att vi är tillräckligt många som med bestämdhet väljer den och vill den till alla platser på vår jord. Ja, just vill den till alla platser på vår jord. Även där jag själv inte är – vilja det stora Vi´ets fred. Den som räcker till alla människor – när vi väljer den.

Fred och Frid nu till er alla – Till Ukraina – Till Ryssland – till allt folk och allt liv.

I PÅSK Växlar vi om till en ny tid tänker jag, välkomnar in våren 2022 med sin livskraft och freden i och genom den!

Så är det och så får det bli…

#fred #liv #omsorg #fredsduvor #förändring


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s