Mannens verk och verklighet

DEL 4

Rapport/Reflektion från Kongressen i Eckanförde, Tyskland.

”Frieden durch begegnung” – Fred genom mötet.

Männen tar äntligen till orda

I öppningsceremonin fredag kväll höll män tal till framtiden som gav många bevis för att vi just nu längtar efter samma sak i det stora hela, både män, kvinnor, unga, äldre. Männen beskrev i sina tal att de ville stå upp, kliva fram och de vill be om ursäkt för det som de gjort mot kvinnor och barn genom tusende år. De män som talade ville också gå in i försoning och rena den tunga skuld som flera av dem upplevde att de kollektivt bär för andra män som begått brott på kvinnor och barn. Genom det vill de möjliggöra för att tillsammans kliva fram och förändra framtidens livsrum för kvinnor, barn och också för männen. Det är viktigt att vi hittar dit nu.

Jag blir glad när jag kommer tillbaka till Sverige igen och ser att den impulsen även startat här hemma; männens återtåg till att vårda den relationella omsorgen, den som bär livet på vår jord i sin famn.

Männen talar om mannens roll och om barnens rätt till skydd

Detta tunga ok – ett uråldrigt förlegat mansrolls ideal – gör tyvärr också många män (som inte burit hand på en annan människa eller jorden) arga och bittra och det är en farlig kraft att vara i för hela jordens balans. Majoriteten av män önskar i grunden samma saker som kvinnorna och barnen. De vill också ha: balans, rättvisa och fred med varandra och jorden men de vill också kunna vara i sin kraftfullhet, sin manlighet bortom våldet.

För att skapa balans som i sin tur skapar förutsättningar så behöver kvinnan nu kliva fram och in i sin egen kraft, sin beslutsamhet, och stå upp för sitt behov och det hon ser att jorden och människorna behöver. Kliva fram för att männen skall kunna träda bakåt eller stå still och inte driva jordens utveckling mot bergväggen. Balans strävar hela tiden efter balans. Backar omsorgsviljan för långt bak så träder utvecklingmaskinen fram och bara kör på utan känsla för helheten bortom korta segrar. Där har vi varit alldeles för länge och det är vi alla gemensamt ansvariga för.

Vi kan upprätta balansen på jorden igen. Det går sakta i början men det ökar i utvecklingstakt om vi vill. En del tror att det är en utopi men jag vet att det är möjligt och att vägvalet under de kommande två åren är viktiga. Är det inte möjligt så är jag mer än villig till att ändå försöka, för tänk om det går! Klimatkrisen kommer att pressa oss in i omsorgskällan som vi alla människor bär inom oss. Den som många män tränats till att stänga av för att få vara man, och på den vägen har också allt för många kvinnor följt efter.

Invigningskvällen i Eckanförde. Jag tillsammans med delegater från Spanien, Storbritannien/Irland

Vi står nu i en tid då vi behöver vara ytterst noggranna både individuellt och gemensamt med vad vi stödjer och se till att vi inte omedvetet eller medvetet spär på elden med våra handlingar. Vi behöver ha ”vatten” tillgängligt så att vi alla kan kyla ner oss eller svalka oss när känslorna reaktivt stormar och vi stänker (aktiv och passiv) vrede och förakt omkring oss.

En levande kännande människa

Att klara av alla känslor och låta de få vara de informatörer de är, det behöver vi värna tidigt i livet för flickor och pojkar. För att det skall bli viktigt så behöver kvinnorna kliva fram och in i sin stabilitet och trygghet och ge stöd till dessa frågor i samhället. Vi behöver också påvisa med bestämdhet att vi behöver fördela resurser så att vi kan omvårda våra barn och deras hela känsloregister på ett riktigt tryggt och stabilt sätt. Det stödjer unga pojkars utveckling till känslomässigt rika och balanserade män. Vi kvinnor har backat för mycket i omsorgsfrågan och tillåtit det att vara töntigt med känslor och omsorg även 2021, och så undrar vi förför kriget dundrar över världen och icke demokratiska handlingar sprids mellan länder?

Var är kvinnorna i detta varför backar vi bort från att hålla kvar vid att omsorg om våra relationer och om det som lever är viktigt och grunden för ett rikt liv? Dags att kliva ut ur vår ”comfortzone”. Inte gå arga ut på gatorna och i sociala medier utan gå fram bestämda med att det är omsorgen om liv som skall bli central och viktig nu.

Marlies Biermann, skulptur i utställningen Wahlfarth, Carlshöhe Gallery, Eckanförde

Mannens beteendeloop

Vi behöver också kliva fram för att supporta transformationen som flera och fler män kliver in i just nu. Det är den tiden som öppnades genom bl a metoo. Då vaknade många män, men flera hamnade först nästan i en chock, som i en paralysering/kolapps och när den får klinga igenom så kommer till slut nästa våg för dem. Den är här nu vilket så smått syns i media och sociala flöden. Den vågen är ännu liten men den växer och jag är så otroligt tacksam för det och gör vad jag kan för att stödja den. Hoppas att du gör det också.

När den vågen nu kommer som vi kvinnor och barn längtat efter så behöver vi förstå allvaret i hur existentiell denna beteendeloop är för en man. Den behöver just nu inte vår vrede utan vår respekt och som sagt vår bestämda men kanske tysta support? De vet själva hur vägen ur kulturen skall gå till när de bestämt sig. Support utan att förflytta oss från den yta som vi står på där vi aldrig mer kommer backa och ta emot ett enda slag till eller annan våldshandling kroppsligt, sexuellt eller våld genom ord mot oss eller våra barn.

Tack alla fantastiska män som går före och banar vägen:

Atilla Yooldas https://www.atillayoldas.se https://www.youtube.com/watch?v=OUo-AJ8fEps,

Erik Ashoka Grankvist https://www.expressen.se/sport/hockey/jag-tankte-hoppas-att-planet-stortar-nu/

Organisationen MÄN https://mfj.se/

Vidar Vetterfalk https://mfj.se/employees/vidar-vetterfalk

…med flera och många som verkar för en förändring av männens livs- och maskulinitetsnormer.

Det uppdagas nu på flera håll hur en bättre begagnad manskultur driver pojkar och män till att kräva saker av varandra som skadar deras gränser för livet. Det tvingar dem också till att stänga av sitt känsloliv för att överleva och kapsla in vreden, stänga bort sorg och självförakt: För en del sker lindringen med droger eller sex, en del hatar kvinnor för att de inte skyddat dem. Hata män och makt för att de reflekterar något de ogillar. Hata sig själva. De kan genom detta bli brutalt hårda på stan eller riktigt bra hockeyspelare som kan vara makalöst hårda i rinken och hyllas för det. Jag har mött många av dessa berättelser otaliga gånger i min terapistol, som handledare eller lärare i olika forum. Vi har redan tidigare läst om katolska kyrkans övergrepp på barn, om ledare som begått övergrepp på unga män inom friidrotten (bl a Patrik Sjöberg och Yannick Tregaro) och nu om förnedringen som unga män utsätts för i ”männens kulturbygge” i hockeyvärlden och fler kommer efter och poppar nu upp i en männens #wetoo.

Detta som männen står i just nu, då ridån går upp och många arenor de rört sig på står nakna i strålkastarljuset, det gör också att kvinnorna behöver kliva fram, ge skydd och ta tag i samhällsutvecklingen, så att männen kan backa några steg en stund och göra sin loop. Detta är båda sårbart och otroligt starkt. I Sverige händer just det och just nu.

Hemsida föreningen MÄN: https://mfj.se/

Ja jag vet, den här positiva utvecklingen går parallellt med att män och kvinnors vrede sköljer över jorden och söndrar. Men så har det hänt något just i höst. Flera män är inne i ett skifte och vi behöver stödja de män som går före, för det är otroligt sårbart att göra en sådan beteendelopp för just män, att släppa en tusenårig frame. Det är inte synd om dem de klarar detta utmärkt själva men kullerbyttan behöver utrymme och ett sorts skydd därmed så att den i en stark uppförsbacke rullar enklare (och därmed snabbare) genom loopen. Den här förändringsvågen eller beteendeloppen som jag vill kalla det har vi kvinnor, barn och skogen och savannens liv väntat på länge. Jag vet att många män också har väntat på den friska vinden man känner när man efter uppförsbacken är på väg nedför backen och ut ur loopen i full fart. Snart får vi kanske tillsammans ropa, tjoho!

Männen på scenen på kongressen i Tyskland beskrev också hur de ville, inte fly skulden, utan de ville hitta till försoningens plats och tid och jag tror att det är viktigt att vi kommer dit under våren/sommaren 2022. Det är mycket av försoning som behöver komma till på många håll i världen. Det behovet ligger som ett stort blött tungt bromsande ankare. Det leriga ankaret vill jag rengöra under året som kommer, på ett fungerande och effektivt sätt. Det skall jag bjuda fram i mitt nätverk och lägga tid för i min nästa ”årstid”.

De vuxnas beteendeloop

– för alla barn, för klimatet och för kommande generationer

”Att bli sedd hörd och lyssnad på som den man är” ett grundläggande behov hos både barn och vuxna för att tryggt växa och utvecklas. Växer man tryggt så kan man också växa sin goda egenskaper och inte bara fokusera på att bygga sitt försvar, sin sköld till slut kanske sitt påklistrade brutala skydd. Att vara barn i männens värld är underbart och roligt men det kan för en del barn också göra ont. I flera länder är det fortfarande mer vanligt än ovanligt att män tror att de har rätt att med slag och förakt ”tukta sina söner till goda samhällsmedborgare”. Vi i Sverige är definitivt inte befriade från våld och trakasserier i hemmet heller. Den eran behöver få sitt slut. Det slutet blir inte till av sig själv utan det är ett medvetet valt mönsterarbete.

Därför är det fantastiskt att se hur många män som nu gör en loop och kliver ur den gamla hårda ”mansuniformen/ manskoftan” som tynger, skaver och sticks. De är inte ännu inte tillräckligt många som gått in i ett förändringsarbete, men som sagt just nu händer det något och det är värt och viktigt att förstora idag på den internationella mansdagen den 19 november.

Grandmother Sabina Cesaroni från Italien möter lyssnar till barnens röst om FRED på fredsdagen i Reykjavik sept 2019.

En omsorgsintelligens

Det är viktigt att de livsskapande sammanhangen och dialogerna också inkluderar män men det är också lika viktigt att kvinnor kliver fram ett steg till och håller i formen och ämnet. Kompetensen att föra fram och omvårda LIV ligger i högre grad i kvinnans DNA. Många av oss kvinnor har övat mycket på det, att vårda familjens relationer och att lyssna in vad andra behöver. Över jorden behöver vi nu plocka fram den kvalitén och kunskapen hos fler; intresset för att lyssna in vad som bibehåller och stödjer relationen till allt som lever. Den övningen började för många av oss redan med dockan och fortsatte i sandlådan, i skogen och in i äktenskap där många kvinnor tagit på sig rollen att se till att ta hand om relationer. Se till att släktingar och vänner blir ihågkomna vid födelsedagar och vid sjukdom. Alla vi kvinnor gick inte den vägen men nog så många, vilket syns på förskolor, dagis och inom vård och omsorg, BB/förlossningen, på skolor och i social tjänst. Många av oss tycker att de yrkena och de jobben är viktiga och meningsfulla, just för att de är det. Vi borde bara vara mer stolta över att vi gör de valen. De är grunden för samhällets hållbarhet och formar människan till att i sin tur omvårda allt levande han/hen/hon möter under livsresans gång.

Männen har nu en viktig uppgift; att stödja både sin egen och den omsorgsfulla förändring på jorden som kvinnorna driver på och som just nu rullar fram. Kvinnornas uppgift att göra det samma för att all omsorg om liv på jorden skall få förbli viktigt i det lilla och det stora. Hen lika så, stödja och suporta den förändring världen står i nu.

Omsorgsvilja: Samma och liknande den mänskliga omsorgen är den omsorg som gör att vi behåller livet på jorden. Viktig inte bara ur en miljöekologisk aspekt utan även ur en mänsklig aspekt, då det är människan som gör jorden illa. Kvinnor kliver nu fram på första parkett tillsammans med kloka stabila män som tillsammans utgör stödet för att föra fram den talan och den idé om vilket hur och vad att göra nu i elfte timman. Talan om att omsorg, känslor och relationer till allt liv som viktiga. Detta uttryck behöver stöd av männen, jag vet att många män vill det. Jag tror nämligen att männen längtar dit där de också får känna, får älska och får både ge och ta emot en god omsorg till sig själva och ge den till andra. Kruxet är bara att hitta dit där även tuffingarna bland män som tappat etik-koden, kan se att de än mer kan vara män när de både bär sin kraft, sin styrka och sin sårbarhet och relationella förmåga högt. Det kruxet har jag och många av mina kollegor nyckeln till, nyckeln sitter i låset. Det är bara att vrida om, öppna dörren och låta den friska luften strömma in. Men vi ska inte bara verka bland vuxna utan vi behöver samtidigt fånga upp och stödja unga pojkar nu så att inte ännu fler vandrar in i hopplösheten där vreden bor.

Allt är väl

Barnen och de unga vill att vi skall göra vår del nu för de vill verkligen ha fred mellan de vuxna i de rum de beträder och lever i. Barnen och de unga vill också att vi sluter fred med moder jord – och att vi lagar goda pannkakor ofta 😉 och bjuder på. Det stod i de texter om fred som barnen skrivit och ritat i fredsutställningen som barnen höll i Reykjavik när vi var där på fredskonferensen 2019. De har rätten att veta att de vuxna ger omsorg och har koll på läget.

Just nu hör jag att det är det många unga män och kvinnor som inte vill skaffa barn till den värld vi visar upp, barnafödandet sjunker. Jag tror att vi vuxna kan göra en hel del för att detta skall ändra sig MEN då behöver vi först växa ur våra egna tävlingsskor och vår låga självkänsla som gör att vi är lite väl självcentrerade och backar från ansvaret. Vi behöver förstå att vårt uppdrag på jorden är att vårda planeten och ge omsorg till allt som lever där och skydda vårt gemensamma livsrum. Så att alla barn kan känna att: allt är väl” att vi har koll och att vi värnar deras liv och vårdar deras livsplanet. De vill känna frid i hemmet och lagom ofta höra mamma/pappa ropa från köket; ”pannkakorna är klara kom och ät!”.

#för #liv #omsorg #omsorgsvilja #beteendeloop

#Wahlfarth #carlshöhe #councilofeuropeangrandmothers

#atillayooldas #erikashoka #organisationenman #man #MÄN, #vidarvetterfalk

Tavlor från utställningen i Eckanförde och samtalet med ungdomarna och fler bilder finns i blogginlägg nedan:

länk: https://madeleineliveblog.wordpress.com/2021/11/19/in-till-det-gemensamma/

länk: https://madeleineliveblog.wordpress.com/2021/11/19/in-till-det-gemensamma-med-de-unga-del-2/

länk: https://madeleineliveblog.wordpress.com/2021/10/25/1515/


En reaktion på ”Mannens verk och verklighet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s