Våld – föder våld – föder våld

  • MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
  • MÄNS MORD PÅ KVINNOR
  • UNGA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
  • SEXUELT VÅLD MOT KVINNOR
  • FLER OCH FLER ÖVERGREPP MOT BARN OCH KVINNOR BLIR SYNLIGA UNDER PANDEMIN
  • ÖVERGREPP PÅ SKOG OCH PÅ MARK OCH VÅR BIOLOGISKA LIVSTRÅD ÖKAR OCH ÖKAR

Orden vi ser över allt just nu och som är titlar på sanningar om att vi människor inte kan eller tar oss tiden att skydda och värna barn, kvinnor och vår livsviktiga livstråd naturen. Var är det ”universitet”, den enhet eller den myndighet i vårt samhälle för hur vi bibehåller relationer, samhällen och en natur i balans vilket är grunden för liv på vår jord? Just nu finns inte den enheten eller det uppdraget någonstans vad jag kan se som ser helhet och sambanden om det som är den grund vi står på och kanske är det bra så? För då behöver du, jag och vi alla kliva upp ur sofforna, kliva fram och vara detta – vara omsorgen och förändringen – tills regering och samhället (vi tillsammans) kan bära det ansvaret som ju i alla tider är och har varit de vuxnas och ”byns” ansvar att bära och sköta.

Våldsamma rubriker

Rubrikerna ropar till oss rakt upp i ansiktet det vi nu behöver se, se och göra. Pandemin har pressat ihop oss på mindre ytor och synliggjort ”inflammationer” som funnits länge i samhället och de blir nu kraftfullt synliga. Våld mot kvinnor, våld mot barn men också brister på god omsorg och omvårdnad inom äldrevård, inom familj och skola, hur barn far illa och i hur de unga i ökande grad har ångest. Vi ser också hur människan brukar våld och är gränslös i relation till naturen och allt liv. Ja, detta blir just nu obekvämt viktigt synligt. Vi börjar sakteliga se de samband som vi behöver se och fånga upp. De sanningarna som ropar med stora bokstäver till oss vart än vi vänder oss. Vi ser också tydligare vilka beslut som behöver tas och vi behöver nu tillsammans stödja det mod (den orädsla) som behöver överrösta fegheten och motståndet till en förändring så att förändringen får hjälp att våga lyfta sig och möjliggöra för samhället att byta riktning.

Har det mänskliga våldet mot kvinnor något samband med att vi kan förgripa oss även på en andra livs levande varelse? Att vi människor kan begå våld på både barn, kvinnor, män, hen och på naturen? Ja, våld föder våld föder våld det vet vi, men vad föder våld initialt? Har självförakt och tillitsförluster någon viktig betydelse här? Vad är vad och hur gör vi nu? Det är vidrigt att se en del av det vi människor är kapabla till, ändå viktigt att också se utan att förakta. Se och bli beslutsam. För hur skall vi kunna ändra om vi inte vågar se med fullt öppna ögon? Nu när ridån faller, nu kan vi tålmodigt förändra en ökande våldsspiral och nedåtgående utvecklingsspiral.

Är det en vändning vi ser nu i samhällsdialogen?

Ja, det är ett annat tonläge och engagemang just nu i dialogen de sista två veckorna, än vad det tidigare har varit och det kan därav vara en viktigt vändpunkt som vi står i nu, går in i nu. Nu behöver vi bygga broar stötta beslutsfattare att gå över bron från vilja till att göra. Nummer ett är att skydda de kvinnor som utsätts för våld och därigenom också skydda de barn som ofta samtidigt är utsatta eller skyddslösa när modern blir utsatt där barn finns med i bilden. Beslut om hur vi kan skydda kvinnor som utsätts för våld både genom lagändringar och politiska beslut tas nu vilket är en början. Samtidigt ser vi också vad vi alla människor kan och ska göra. Störa våldet och störa destruktiva spiraler både omkring oss och i vårt eget liv. Bli noggranna med vilka ord och kulturer vi bygger och stödjer. Hjälpas åt at säga stopp. Hjälpas åt att säga ja till det som är viktigt.

Samtidigt behöver vi parallellt jobba med det förebyggande arbetet. Just nu ser vi inte fullt ut och fångar upp de tendenser som snurrar igång våldspiralen hos unga män. Eller så väljer vi att inte se vilken som är våldspiralens första signal. Uppmärksammar vi dem så kan vi göra mycket om vi fokusera på att stödja unga mäns utveckling till en tydlig, vänlig, kraftfull, snäll man. Det kan och har Sverige råd med om vi ställer om. Här finns mycket bra att göra. Men det är svårt att göra rätt om vi inte samtidigt vet hur våld föds och får näring i en människa. Då behöver vi ta på oss utvecklingspsykologins gamla glasögon. Vara nyfiken på gammal samt modern anknytningsteori. Gå in i modern internationellt forskning om Trauma/Kris/Nervsystemet. Vi behöver även se in i vår kunskap som vi redan har om relationer samt i högre grad använda vårt civilkurage och vanliga ”bondförnuft”. Människans utvecklings- och beteendesteg är bortom detaljer ganska lika inom olika teorier. Hur vi blir till hela och hållna människor som kan fungera tillsammans med andra är inte någon ”rocket science” i min värld utan innehåller enkla och ganska konkreta självklarheter. Svårigheten är att vi tappat bort det vi vet och också av okunskap eller kortsiktighet jobbar vi för mycket med symptom i stället för med orsaker och orsakssamband. Var är våldspiralens början? När man vet det så hittar man också lösningens port.

VÅLDSPIRALENS OLIKA DELAR:

Anknytning – brist på omsorg – svek – gränslöshet – ovisshet – förakt – värderingsarv – är några förklaringar.

Ord – bygger värderingar – föder kultur – föder frustration – föder förakt – föder handling.

Handlingar – bygger värderingar – föder kultur – bygger beteenden – förflyttar gränser.

Vrede – undertryckt vrede – frustration – stress – uppgivenhet – litenhet – oro – är bränslet.

Vrede blir till Våld och blir till en tillfällig lösning för att lösa upp/frigöra aggression, stress och ångest ur kroppen och öka till exempel doppaminpåslaget. Ingen som helst ursäkt utan en konkret förklaring. Mäns vrede som blir till våld det är något som vi vet matematiken för idag . Liksom 1+1 blir 2 så vet vi nu ganska väl hur ett barn utvecklas till en balanserad hållbar människa eller till ett otryggt stressat barn eller en man på jakt efter lugnande aktiviteter eller kickar.

Viktigt botemedel är att göra omsorg, omtanke, moderlighet och bestämdhet till något självklart och coolt i barn och ungas miljöer och att att låta kärlek och närhet på riktigt bli en naturlig självklarhet för de unga. Omsorg och beteendenoggrannhet är en del av lösningen för att inte inflödet av undertryckt vrede skall bli till uttryckt förakt eller våld.

Vetskapen om att våld och sexuella övergrepp lugnar en människas ångest just där och då har vi redan. Därav att vi nu vet att till exempel sex och porr kan bli till ett missbruk. Det frigör dopamin men frigör också obekväm frustration och återger kontrollen för en sekund vilket lugnar. Tvingat sex eller våld det förflyttar frustration och skuld från förövare till offret som mottagare. Just i en millisekund så lugnar utfallet mannen eller kvinnan som slår eller som har sex. Just där och då när det håller på att ske kan människan inte stoppa sig. Där och då har det redan gått för långt, just där när vrede blir till våld. Om vi inte förstår mekanismerna bakom och grogrunden för en eskalerande vrede/våldspiral så är vi som samhälle ”lost”. Det har vi varit länge, därav så stora sociala och medicinska och polisiära kostnader. Nu när denna våldsamma vrede blir synlig och vi är mogna uppgiften – att vi klarar av att ta emot den – då kan vi hjälpas åt att orka hålla ögonen öppna och verka för en riktigt kraftfull förändring. Verka (utan vrede) för förändring med en ordentlig noggrann bestämdhet.

Beteendelopp

Så var är förändringsloppen och hur synliggör vi den, för just nu föder vi gränslöshet på många håll och den börjar och får näring i relationen mellan människor i den vanliga vardagen? Beteenden vandrar i korta små steg i en förflyttning från en handling till en annan. Från ett ord, ett synsätt till en handling. Gränser förskjuts. Skulden vaknar. Är vi känsloblinda så vaknar vreden ur skulden. Förändringen är här och den bor i din och min mun, din hand, i dina tankar och i din tystnad. Vilken manlighet och mänsklighet föder vi nu?

Funderingar och lösningar

Våld mot kvinnor, barn och mot naturen: Det är så allvarligt det vi sett och ser framför våra ögon. Så allvarligt att vi behöver en haverikommission och också en lösningskommission. Nu kanske vi är mogna att se sambanden och grundorsaker till att vi nästahåller på att haverera både som mänsklighet och som planet.

Vi behöver och ska nu tillsammans skapa en omfamnande kulturloop i livsmiljöerna kring alla unga och kliva in många vuxna som tillsammans med de unga kan stödja den utvecklingen som de unga vill ha. Vi behöver också parallellt orka med att jobba både i det korta och det långa perspektivet och dessa båda perspektiv får ej tävla om uppmärksamhet med varandra.

Våldet i samhället bland unga och vuxna behöver också en attityd/kulturförändring, kunskapsförhöjning men också en förändring när det gäller stöd och lagändringar. Det har kommit en del bra förslag på detta i veckan. Samtidigt behövs fler bra förslag, så sprid ”best practice” som ni ser så att de når beslutens korridorer. Sluta gnäll och var arg för det är vreden vi vill stoppa, då kan man inte möta upp med vrede. Vrede föder vrede men det är inte lösningens väg. Var istället beslutsam, bestämd, konstruktiv och hjälpsam – ta fram din bestämdhet den utan förakt och vrede. Inte enkelt men nödvändigt. Lyssna på vilka ord och ordnyanser samt vilken ton du använder. Lyssna till vad din undertext förmedlar. Rensa munnen och tanken. Använd din förmåga att påverka och göra skillnad.

En kvinnas tydliga bestämdhet försätter berg, så även mannens när han går från vrede eller offer till bestämdhet. Det krävs nu av både kvinnan och mannen att göra den vardagliga vandringen, den kan politiken inte göra åt oss.

I det korta/långa perspektivet:

Att ge stöd tidigt till människor är så verkningsfullt och en nödvändighet. Vi vet idag att tidiga kraftfulla stressande händelser blir till inkapslad vrede och frustration. Dock har vi lagt våra stöd investeringar senare i pipeline, där då det blivit till ett socialt ärende eller sjukvårdskontakt. Sverige kan göra mycket mer än så. I ACE study påvisar tydliga siffror att tidigt stöd är en nyckel: https://www.youtube.com/watch?v=OtXd19s9i8k. Vi vet nu forskningsmässigt och erfarenhets mässigt vi som jobbat med dessa frågor i många år att brusten anknytningen eller tidiga trauman är en grundorsak. Vi vet mer och kan göra annat den dag när vi vill se. ACE study: Redan på Mödravården kan vi fånga in mycket om vi skulle fördela om och tänka nytt, möta där innan barn föds och så även på BVC behöver vi i högre grad förflytta fokus till.

Skolan/förskola är också en möjligheternas plats. I Sverige har vi en form som gör att nästan alla barn är på förskola och skola. Här kan vi förändra mycket om vi har resurser och uppdraget för detta lagt där barnen är. Där kan vi till exempel läka/hela en anknytning som brustit och utgången för det barnet blir ett helt annat.

Göra skolan trygg, tydlig och glädjefull är också en viktig pusselbit. Det finns goda exempel på hur man gått från problemskola där ingen vill gå till en skola i ett så kallat ”problemområde” ( Flemingsberg) till en med med kö till genom att öka och bredda synfält och omfördela resurser, jobba med kultur/attityd, beteende. Jobba med positiva socialpedagogiska aktiviteter som ett verktyg bland flera. Här är ett bra exempel: Visättra skolan i Flemingsberg https://www.huddinge.se/visattraskolan/.

En gravvandring är påbörjad

Den föråldrade drift/vredesstyrda manskultur går nu i graven, en stegvis gravgång. Metoo var och är ett viktigt bränsle för den förändringen. Dess svallvågor rullar på och kommer aldrig att stanna upp. Gränslöshet vill de flesta kvinnor inte veta av mera. Därav att det skriks högre just nu. Smärtan i en samhällsloop gör ont när vi står på huvudet i övergången. Motståndet till att förändra attityd och släppa mörka överlevnadsstrategier ökar och larmet skriker högt. Människan behöver ofta hjälp när gamla mönster och strategier inte går att använda längre, för i en förändring så ökar annars vreden/frustrationen ännu mer en stund tills det nya är möjligt och till slut bekvämt. Just där står vi nu. En del av detta klarar vi inte att förändra utan hjälp av lag och klok omsorg.

Den föråldrade manskulturen: Vi kvinnor och vi mödrar (och alla unga) vill inte ha den här kulturen längre. Är det så för er män också så behöver ni bli konkretare och mer synliga i debatten och i förebildandet, mycket mer synliga. ”Gravgången” går snabbare om den nya kulturen och handlingen blir synligt och möjlig för unga att välja. Den behöver männen stå för. Ett rop efter mannen och pappans val kommer också här, ett rop från ”döttrarna”: https://www.youtube.com/watch?v=rknZ9qWh7n0

Skolan – en viktig omsorgs- och förändringsplats

Ge kraftigt ökade kloka resurser och nya målbilder och uppdragsbeskrivning för skoluppdraget. Uppdrag som mer tydligt säger att skolan ha som ett av huvudmålen jämte kunskapsmålen att stödja människors välmående, inkluderat känslomässigt välmående och omsorg om mänskliga relationer och balans med naturen. Här är det magra gamla:https://www.skolverket.se/…/skolan…/ansvar—vem-gor-vad Vilka lösnings idéer får vi här?😊

Mäns vrede

Våld mot kvinnor: Det är så allvarligt det vi sett och ser framför våra ögon. Så allvarligt att vi nu som sagt behöver en haveri- och en lösningskommission . Denna manskultur som ärvs och ärvts historiskt och länge den gagnar varken mannen eller kvinnan. Vi kvinnor vill inte ha den och förmodligen inte ni män heller. Samtidigt finns det en helt fantastisk manlighet som parallellt och samtidigt men den är alldeles för tyst.

OCH SÅ bästa män: vakna och starta snöbollseffekten våren 2021. Den startar i ditt språk och din dagliga handling. Noggrannhet, beslutsamhet och manlig mänsklighet. Den startar när du aktivt kliver in i matchen. Vi kvinnor får så länge – tills männen vaknar på bred front ur sin dvala – fortsätta vara tydliga i dessa frågor. Inte arga utan otroligt bestämda. Vi kvinnor får fortsätta hjälpa varandra att skydda oss, hjälpa varandra att tycka om oss själva så att vi går när det första föraktfulla ordet kommer ut ur en mans mun. Vi kvinnor och mammor får fortsätta ge våra söner och byns alla pojkar kärlek och respekt. Vi klarar den här beteendeloopen själva vi har fött och burit liv förut. Det vore dock trevligt att göra detta tillsammans. Men som sagt; we do it anyhow!

Du man som har tappat din beskyddarimpuls och gränsfaktor. Relearn: Be a kindcool man!

Du man som har kvar din mänskliga och manliga skyddsimpuls och gränsfaktor: Be loud and visabal as a kincool man!

#vilketliv

Reportage/länkar:

Våldets grund, bakgrund, lösningar, Aktuellt SVT https://www.svtplay.se/video/29611252/aktuellt/aktuellt-19-apr-21-00-4

Dialog i P1 EKOT som har granskat processen kring kvinnofridskränkning: 14.40 in i programmet P1: https://sverigesradio.se/tabla.aspx?programid=132

OM han hittar mig är jag död: https://sverigesradio.se/avsnitt/1705570

Våldet ökar hemma under pandemin: https://sverigesradio.se/tabla.aspx?programid=132

Kvinnohuset i Göteborg: https://sverigesradio.se/artikel/kvinnohuset-valkomnar-strangare-straff

God morgon världen är det en vändning vi ser: https://sverigesradio.se/kanaler

#beteendeloop #mänsvrede #kvinnan #mannen #vrede #lugn


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s